Geboren Den Haag 1905 – overleden Den Bosch 1981


Hij genoot zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag in 1925 en tussen 1930-1934. Ook was hij leerling van Georges Hogerwaard, Henk Meijer en D. Schafer.
Zijn verblijf was in Brugge, Den Bosch, Den Haag, Lier, Plasmolen, Limburg 1924 – 1930, Den Haag omstr. 1931 en Rosmalen 1937 – 1981.
Peter Engels had in de jaren dertig in Brabant een goede reputatie als schilder van landschappen en stillevens. Daarna, en met name na 1960, nam zijn werk nog in zeggingskracht toe door een vrijere, forse penseelstreek en een fel koloriet. Engels registreert niet alleen, maar weet in zijn aquarellen, gouaches en olieverfschilderijen over te brengen wat hem beroert in zijn onderwerp. ‘De vreugde over schoonheid omgezet in kleur’ noemden critici dit. De kunstenaar hield zich naast tekenen en schilderen ook bezig met het maken van houtsneden, mozaïeken en monumentale wandschilderingen. In de jaren ’50 en ’60 nam hij deel aan groepsexposities in het Van Abbemuseum in Eindhoven.